Om Kildehøjen

Andelsboliger på ejerbasis

Kildehøjen er en andelsboligforening på ejerbasis., opført i henhold til Andelsboligloven.

Ved at erhverve en andel følger retten til at bebo et af husene, samt mod et mindre gebyr at benytte Fælleshuset med dets gæsteværelser og festsal.

Man betaler en månedlig boligafgift afhængig af boligens størrelse. Alle boliger er tilsluttet Fibernet.  Forbrugsafgifter for fjernvarme, el, vand og afløb betales af hver enkelt husstand efter forbrug.

1: Kildehøjen        2: Tandlægehuset       3: Lægehuset       4: Fysioterapi       5: Skelvejskolen       6: Bymølleparken       7: Bofællesskabet Skelvej

© Kildehøjen